Sağlık Yardımlaşma Dayanışma ve Biriktirme Sandığı
Duyuru:
SAYDES EMEKLİ VE İSTİFA ÖDEMELERİ YAPILMAYA BAŞLANMIŞTIR. DUYURU İÇERİĞİ HABERLERDE.. ​SAYDES (SAĞLIK YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VE BİRİKTİRME SANDIĞI) Genel Merkezi ile MEKTEBİM EĞİTİM KURUMLARI TİC. A.Ş yönetimi tarafından yapılan anlaşma gereği Eğitim Ücretlerinde % 10 indirim sağlanmıştır. Değerli üyelerimiz ve sağlık çalışanları; 2 Haziran 2016 tarihinde yapılan 3. Olağan Genel Kurul neticesinde Genel Başkanlık görevi düşen Kürşad Emre Öğretmek' in kurumumuz hakkındaki asılsız söylemleri, kurum faaliyetlerini ve saha çalışmalarını zedeleyen, kurum vakarına yakışmayan hal ve tavırları tespit edildiğinden dernek tüzüğümüzün 5. Maddesinin ilgili bendleri gereğince üyeliği düşmüştür. Ayrıca 10 Haziran 2017 tarihinden itibaren de halen bir siyasi partinin genel başkanlığını yürütmesi hasebiyle kurumumuz prensip ve hedefleriyle uyuşmadığından Onursal Başkanlık ünvanı geri alınmıştır. Bu tarihten itibaren SAYDES ile hiçbir bağı ve ilişiği kalmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. SAYDES Yönetim Kurulu Değerli üyemiz; Eksik Aidatlarınızı tamamlamak için Peşin ödeme gücünüz yok ise; * 1. Seçenek - Kredi Kartınız ile taksitle ödeme yapabilirsiniz. * Kredi Kartınız yok ise; 2. Seçenek - Banka Hesap Kartınıza Mail Order talimatı verip taksitle ödeme yapabilirsiniz. Bilgi almak ve işlem yaptırmak için lütfen 0 850 441 5 951 numaralı kurumsal hattımızı hemen arayınız. Siz değerli üyelerimize kişiye özel olarak gönderdiğimizde bireysel kargolarda sizlere teşekkürlerimizi dile getirmek istedik. Aktif üyelerimiz, istifa eden üyelerimiz, emekli olmuş ve kesinti yapılmamış üyelerimiz dahil tüm üyelerimize "Kişiye Özel" kaşeli ilettik. Güzel günlerde birlikte olmak dileğiyle.. Nice 7. yıllara..

SAYDES Konukevleri Kuralları


1. Rezervasyonsuz konakçı kabul edilmez.

2. Talep halinde uygun yer varsa tesis müdürü faydalandırma yaptırır. Aksi halde kural, erken rezervasyonun muteberliği yönünde işler .

3. Konukevi konaklama ve yemek ücretleri NAKİT veya KREDİ kartından tek seferde tahsil edilir.

4. Eş zamanlı rezervasyon esnasında yeterli derecede oda ve yatak bulunmaması durumunda talep öncelik sırası; yöneticiler,üyeler,üye birincil yakınları, anlaşmalı kurum üyeleri ve diğer kişiler şeklinde dikkate alınır. Üyeler arasında seviyenin aynı olması durumunda üyelik başlangıç tarihi eski olan üyenin talebi öncelik kazanır.

5. Konukevi kapasitesinin azami şekilde kullanılması esastır. Bir odadaki yatakların tamamı tahsis edilmeden başka odadan yatak tahsisi yapılmaz. Bunun sağlanması için, aile hariç, aynı cinsten kişiler aynı odalara tahsis edilebilir.

6. Konukevin de kısa süreli kalma süresi 15 gündür. 1. Naip’in müsaadesi ile bu süre azami bir kat daha uzatılabilir.

7. Tedavi amacı ile konukevine gelenler ve görevli refakatçileri tedavi sonuna kadar konaklama sağlayabilirler.

8. Üyelerin öğrenci çocukları ve referans olabilecekleri öğrenciler konukevinden sezonluk faydalanabilirler.

9. Bulaşıcı hastalığa yakalanmış olanlar ile, ağır hastalar tesiste kalamazlar. Bu durumda olanlar, sıhhi durumlarının tesiste kalmaya engel teşkil etmediğini doktor raporu ile belgelendirmeleri halinde tesise kabul edilebilirler.

10. Konakçı tesis müdürünün izni ile misafir kabul edebilir, ancak misafirlerin odalara alınmasına ve gece konaklamalarına izin verilmez.

11. Sabah kahvaltısı hafta içi 07:00 - 10:00 saatleri, hafta sonu 08:00 - 11:00 saatleri arasında servis edilir. Bu saatlerin dışında verilen kahvaltılar ücrete tabiidir.

12. Öğrencilerin konukevine dönüş saati en geç 23:00’ dür. Aksi davrananlar hakkında gerekli işlemler uygulanır.

13. Üye ve memurların konukevine dönüş saati 24:00’dür.

14. Ulaşım saatleri sebebi haricinde, yeni konakçının resepsiyona kayıt ve odaya giriş saati 17:00’ dir.

15. Rezervasyon yaptıran konakçı çıkacağı gün odayı en geç saat 11:00’de boşaltmak zorundadır. Rezervasyon süresini uzatmak isterse yine 11:00’ e kadar kayıt yenilemek zorundadır.

16. Konukevlerinden SAYDES üye ayrıcalıklarından faydalanılmaya, ikinci aidat kesildikten sonra başlanır.

17. Konukevinden yararlanacak SAYDES üyesi veya anlaşmalı kurum üyeleri indirim ve avantajlardan yararlanmak için, üye kimlik kartlarını görevliye ibraz etmek zorundadır.

18. 4207 sayılı kanun gereği odalarda sigara ve tütün ürünlerinin tüketilmesi yasaktır. Sigara içenlerin tespiti halinde derhal çıkışı verilir. Herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

19. Konuk evlerinde Alkollü içecek bulundurmak, kullanmak, dışarıdan temin etmek ve alkollü bir şekilde konukevine gelmek kesinlikle yasaktır. Aksi davranış tespit edildiğinde konakçıya derhal çıkışı verilir. Herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

20. Konakçının ikamet ettiği süre içerisinde konakçı tarafından oluşabilecek maddi ve manevi zararları peşinen ödemeyi kabul eder.

21. Konakçının ikamet ettiği süre içerisinde konakçı tarafından oluşabilecek maddi ve manevi zararları peşinen ödemeyi kabul eder.

22. Konakçı dışarıdan yiyecek veya içecek temin edemez.

23. Kısa ve uzun süreli rezervasyon yaptıran konakçılar konaklama ücretini ödedikten sonra, konakçı tarafından rezervasyon iptali halinde kişi veya kurumlara herhangi bir ücret ödenmez. Konakçı bu durumu kabul eder ve hiçbir hak iddia edemez.

SAYDES Konukevleri Yönetimi


TANIMLAR

YÖNETİCİ: SAYDES Genel Merkez YÖNETİM Kurulu, Denetleme ve Disiplin Kurulu asil üyeleri ile tüm il, ilçe ve kurum yöneticileridir.

ÜYE: SAYDES' e üye olmuş ve en az bir aidat kesintisi gerçekleşmiş kişilerdir.

BİRİNCİL YAKIN: Yönetici ve üyelerin eşleri ve çocuklarını ifade eder.

ANLAŞMALI KURUM:Tesislerin optimum kullanımı için anlaşma yapılan resmi kurum, kuruluş ve tüzel kişilikleri ifade eder.

MEMURLAR: Sandık üyesi olmayan ve herhangi bir anlaşmalı kurum üyesi olmayan kamu görevlilerini ifade eder.