Sağlık Yardımlaşma Dayanışma ve Biriktirme Sandığı

Dava Destek Sigortası

Kimsenin başına gelsin istemeyiz. Fakat her hangi bir sebeple yolunuz mahkemeye düştüğünde Dava Destek Sigortası yanınızda.


Dava Destek Sigorta Özellikleri ve Faydalanma Şartları

Miktar; Sigorta kapsamında olan üyelere mesleklerinden dolayı açılabilecek hukuki davalarda 3.000,00 TL’ye kadar olan dava masrafları SAYDES tarafından karşılanacaktır.

Dava Destek Sigortası, sadece hasta veya yakınları tarafından açılan davalarda değil, çalışanın üst ve astı tarafından veya kurumu tarafından kendisine açılan davalarda da geçerlidir.

Sigortadan yılda sadece bir (1) dava için faydalanılır. Birden fazla dava sigorta kapsamına alınmaz.

Sigortalı üyenin açtığı davalarda dava destek ücretinden faydalandırılmaz. Sigortadan faydalanmak için sigortalı üyeye dava açılması şarttır.

Kötüye Kullanımın Engellenmesi; Sigortalı üyeye açılan davanın sigorta kapsamına alınması için davalara SAYDES Hukuk Departmanı avukatlarının girmesi, mümkün olmayan hallerde hukuk departmanı avukatları tarafından onaylanması şarttır.

Süre; Sigortadan faydalanabilmek için, sigorta başvurusunun ve onayının dava süreci başlamadan önce tamamlanması gerekir. Sigorta hizmeti her yıl bir defaya mahsus olarak satın alınır ve yıl içinde iptal ettirilemez.

Sigorta Bedeli; Sayın üyelerimiz, yıllık sadece 30.00 TL karşılığında kendinizi DAVA DESTEK SİGORTASI güvencesi altına aldırabilirsiniz. Sigortadan faydalanmak isteyen üyelerimizin başvuru işlemlerini ve ücret ödemelerini kolaylaştırmak için üst taraftaki başvuru formu hazırlanmış olup, başvuru formunu doldurup İl Başkanlarımıza veya Genel Merkezimize ulaştırdığınız takdirde, 30 TL’lik ücret aidatınızdan otomatik olarak düşülecek ve sigorta kapsamına alınmış olunacaksınız. Poliçeniz size İl Başkanlığı aracılığı ile ulaştırılacaktır.

Sigortanızın her yıl otomatik olarak devam etmesini istiyorsanız, başvuru formundaki ilgili kutucuğu işaretlemeyi unutmayınız.