Sağlık Yardımlaşma Dayanışma ve Biriktirme Sandığı

Milli Mücadelemizin 100. Yılı

Tarih : 2019-05-18 00:00:00

19 Mayıs Atatürk' ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu ve Nice Olsun


Milli Mücadelemizin 100. Yılı Kutlu ve Nice Olsun.

Mayıs 1919’ da Samsun’ a ayak basan ve burada halk tarafından coşkusunu gören Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’ nın fitilini burada ateşledi. Mustafa Kemal, Amasya’da yayınladığı genelge ile ulusu, ülkenin bütünlüğünü, bağımsızlığını kurtarmak için birlikte çalışmaya çağırdı.

İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal Paşa’ nın bu çalışmalarından hoşnut değil­di. Harbiye Bakanı Mustafa Kemal Paşa’ yı İstanbul’ a çağırdı. Bunun üzerine M. Kemal Paşa padişaha telgraf çekerek askerliği bıraktığını bildirdi.

Sivas’ a geçen Mustafa Kemal, burada “Ya İstiklal Ya Ölüm” dedi.

Sivas’ tan sonra Ankara’ ya gelen Mustafa Kemal Paşa’ nın kurduğu ordular Birinci İnönü, İkinci İnönü, Sakarya ve Başkomutanlık Meydan Savaşlarını kazandı.

19 Mayıs 1919’ da Samsun’ da başlayan Milli Mücadele, Türk Yurdunun düşman işgalinden kurtarılmasıyla devam etti.

Atatürk, Millî Mücadele sıralarında Türk milletini ileri götürecek olanların ve köhnemiş fikirlere karşı gelecek olanların genç fikirler olduğunu görmüştü. Bu nedenle de “gençlik” kavramı Atatürk için ayrı bir önem taşımaktadır. Atatürk gençlerden sık sık bahsederken, yaş sınırı dışında fikri olarak gençliği yani, fikirde yeniliği ifade etmiştir. Onun şu sözü çok anlamlıdır: “Genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir.”

Atatürk bu ifadeleri nedeniyle Milli Mücadelenin başladığı gün olan 19 Mayısı gençliğe armağan etmiştir.

Atatürk’ ün Samsun’ a varış tarihi olan Mayıs günü Ata’ nın isteği üzerine 'Gençlik ve Spor Bayramı’ olarak kutlanmaya başlamıştır. 20 Haziran 1938’ de ‘Gençlik ve Spor bayramı’ adı ile milli bayramlarımız arasına katılan 19 Mayıs; 7 Mart 1981’de de ‘Atatürk ’ü anma ’ eklenerek ‘Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’ adını almıştır.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 100. yılına erişebilmiş olmanın coşkusu ve heyecanı içerisindeyiz.

19 Mayıs 1919 tarihinin, milletimizin bağımsız yaşama ve kendi kaderini tayin hakkını kullanarak Büyük Önder Atatürk' ün liderliğinde gerçekleştirdiği Kurtuluş Savaşı' nın ilk adımı olması dolayısıyla büyük anlamı bulunmaktadır. Milletçe verilen büyük mücadele sonrasında kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk tarafından Türk gençliğine emanet edilmiş ve 19 Mayıs bir bayram olarak kutlanmak üzere gençliğe armağan edilmiştir.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları, Kurtuluş Savaşımızın şehit ve gazilerini bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını gönülden kutluyoruz.

"Her şeye rağmen muhakkak bir ışığa doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletimin hakkındaki sonsuz sevgim değil, bugünün karanlıkları, ahlâksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik görmemdir"

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK


SAYDES

Yönetim Kurulu