Sağlık Yardımlaşma Dayanışma ve Biriktirme Sandığı

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR..

Tarih : 2020-07-08 23:18:33


KAMUOYUNA DUYURU

 

            Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile kurumumuz arasında imzalanan anlaşma kapsamında yapımı ve işletilmesi tarafımızdan taahhüt edilen ancak imar planlarına göre ayıplı tahsis durumunda olan arsa üzerindeki kamuya ait yol ve farklı yapılanmalar sebebiyle işgaliye bulunduğundan inşaatına başlanamayan Konya Sosyal Tesisleri projemiz ile ilgili olarak ihale edimlerinin ifa edilememesinden bahisle kurumumuz aleyhine 760.328,00 TL lik Tazminat kararına müteakip tapularımıza 1.000.000,00 TL olarak icra edilmiştir.

            Kurumumuz tarafından bu karar Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay nezdinde temyiz başvurusu yapılmıştır.

            Yüksek Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 23.06.2020 tarihli OYBİRLİĞİ ile almış olduğu karar uyarınca kurumumuz aleyhine hükmolunan tazminat tümüyle kaldırılmış olup, buna bağlı olarak tapularımıza yansıyan 1.000.000,00 TL. lik icralar kaldırılmıştır. Bu karar neticesinde kurumumuz haklı bulunarak tarafımızdan yapılan alacak talebi de nihai olarak karara bağlanmıştır.