Sağlık Yardımlaşma Dayanışma ve Biriktirme Sandığı

KAMUOYUNA DUYURU..

Tarih : 2020-07-07 21:02:01
KAMUOYUNA DUYURU

            Kürşat Emre ÖĞRETMEK tarafından Onursal Başkanlık ünvanının kaldırılması, dernekten ihraç kararının iptali ve muhtelif gerekçeler ile 10.06.2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulun ve alınan tüm kararların iptaline ilişkin Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesine açılan ve mahkeme tarafından genel kurulun iptaline ilişkin verilen karar;

             Yüksek Mahkemenin oy birliği ile almış olduğu gerekçeli karar uyarınca KALDIRILMIŞ OLUP,

                    Kürşat Emre ÖĞRETMEK’ in Onursal Başkanlığı ve dernek üyeliği hukuken de son bulmuştur.


10.06.2017 tarihinde yapılan Genel Kurul Kararlarının tamamen yasal ve mevzuata uygun olduğu nihai yargı kararıyla kesinleşmiştir.
              Anılan tarihten bugüne kadar Yönetim Kurulumuzca kullanılan yetkiler, yönetimimizin aldığı kararlar ve yürürlükteki uygulamalar, derneğimizin hedefleri ve mevzuatı, ilkelerimiz ve üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda HUKUKA DAYALI olarak sürdürülmüştür.

Bu karar ile birlikte sosyal medya ve çeşitli iletişim kanalları kullanılarak  kurumumuz, yönetimimiz, teşkilat mensuplarımız hakkında yapılan linç girişimleri ve yıpratma propagandalarına rağmen bütüncül sorumluluk bilinci ile yürüttüğümüz bu göreve olan inancımız ve güveni ile bizleri yalnız bırakmayan üyelerimizin tüketilen sabır ve umutlarının boşa çıkmadığı yüksek mahkeme tarafından da onaylanmıştır.

              Tüm SAYDES üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.