Sağlık Yardımlaşma Dayanışma ve Biriktirme Sandığı

Çok Önemli Duyuru..

Tarih : 2019-03-02 00:00:00


Değerli Üyelerimizin dikkatine;

Üyelerimizin birliğini ve dirliğini bozmak, kurumuzun itibarını zedelemek, saha ve teşkilat çalışmalarını indirgemek amaçlı bazı ard niyetli ve menfaatkar şahıslar tarafından mevcut süreçler üzerinden hareketle gerçek dışı söylemler ile gündem oluşturulmak istenmektedir. Daha önce yaptığımız KAMUOYU AÇIKLAMASI ile siz değerli üyelerimize ve sağlık camiasına hitaben yaptığımız duyuruyu tekraren ve güncel olarak yineliyoruz.

>>> Sağlık Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimiz ile Sağlık Yardımlaşma, Dayanışma ve Biriktirme Sandığı ve dernek tüzel kişiliğine bağlı alt iştiraklerimiz aktif ve faaliyettedir.

(SAYDES) Sağlık Yardımlaşma Dayanışma ve Biriktirme Sandığı hakkında sosyal medya ve başkaca iletişim kanalları kullanılarak, kaynağı doğrulanmamış iddialar ile ortaya atılan karalamalar ve çeşitli ithamlar üzerine Yönetim Kurulu tarafından tekraren açıklama yaparak siz değerli üyelerimiz ile paylaşma gereği görülmüştür.

Kurumumuz ile ilişiği kesilen ve haklarında hukuki süreç başlatılmış bazı eski teşkilat mensupları ve bunların birlikte hareket ettiği tespit edilen eski üyelerimizin asılsız iddialar, suçlamalar ve hakarete varan ithamları kullanarak kurumumuz hedeflerini, yöneticilerini ve teşkilat mensuplarını yıpratmaya, üyelerimizin haklarını, kurumumuza olan güvenlerini ve beklentilerini gasp etmeye yönelik fiil ve halleri kamuoyunu yanıltmak maksadı taşımaktadır.
Bu filleri işleyerek kurumumuzu maddi ve manevi zarara uğratanlara mevzuat hükümlerimizin ilgili maddelerine istinaden gerek görev yaptıkları kurumlarda, gerek ceza ve tazmin yoluyla haklarında adli makamlara suç duyurusunda bulunularak hukuki süreçler başlatılmıştır.

*** Adli makamlarca suçlu bulunanlar hakkında resmi internet sitemizden ayrıca teşhir duyurusu yapılacaktır.

SAYDES darbe girişimi sonrasında devletimizce ulusal güvenliğin ve huzurun tesis edilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak üzere ilgili makamlara gerekli bilgi ve dokümanlarını göndererek teyakkuz günlerinde ülkemizin ve milletimizin yanında yer almıştır.

Ancak; büyük bir çoğunluğu devlet kurumlarında görev yapan kamu görevlisi üyelerimiz, emekli birikimi yapmak üzere bütçelerinden tasarruf ederek sandığımıza ödedikleri resmi ve kanuni aidatları için sorgulanmak veya itham edilmek endişesi ile sandık normlarının çok üzerinde panik halinde istifa etmiştir. Henüz 8 yaşında olan, ticari ve sosyal yatırımlar ile büyüme gayretinde olan SAYDES doğal olmayan bu yığın istifalardan olumsuz etkilenmiştir.

Emekli ikramiyeleri ve istifa iadelerinin ödendiği emeklilik fonumuzun bütçesi aşıldığından, sürdürülebilirlik ve mevcut üyelerimize olan taahhütlerimiz doğrultusunda mevzuat hükümlerimizin yürürlükte olduğu süreler zaruri olarak sonraki aylara ertelenmiştir.

*** Halen emekli olmuş veya üyelik işlemlerini sonlandırmış üyelerimize yapılacak geri ödemelerin gecikmesi üzerinden umutsuzluğa kapılan üyelerimizin gerçeği yansıtmayan bilgilere itibar ederek ayrılma kararı vermesi yaşanan geri ödeme takvimini olumsuz etkilemekte ve hatta daha da gecikmesine neden olmaktadır.

Hali hazırda mevcut üyelerimize olan taahhütlerimizin korunması, ülkemiz gündemindeki ekonomik göstergelere endeksli ticari girişimlerimizden bütçemize ek yük oluşturan bazılarının faaliyetleri sonlandırılmış ve mevcudu korumak amacıyla yapılan incelemeler neticesinde tasarruf önlemleri de alınarak yürürlüğe konulmuştur. 

>>> Anılan gerekçeler ile ödeme süreleri geciken ve kısmi alacakları olan emekli ve istifa eden üyelerimize yapılacak geri ödeme takvimi belirlenmiş olup, bütçe uyarlamasını müteakiben ayrıca bildirimde bulunulacaktır. Daha önceki geri ödeme listesinden kısmi ve gecikmeli olarak yapılan ilave ödemeler paylaşılacaktır.

Resmi internet sitemiz olan www.saydes.net dışında gayri resmi bilgilere itibar etmemenizi bildirir, yükselişe geçeceğimiz günleri hep birlikte kutlayabilmeyi temenni ederiz.

Büyük emek ve fedakarlıklar sarf ederek kurumumuzu bugünlere taşıyan eski - yeni tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımıza, güvenleri ile bizi dimdik ayakta tutan eski - yeni tüm üyelerimize ve paydaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

SAYDES’ e olan umut ve güveniniz için sevgi ve saygıyla minnettarız.


Tüm SAYDES ailesi adına…

Yönetim Kurulu Başkanı

Turgay ALAN