Sağlık Yardımlaşma Dayanışma ve Biriktirme Sandığı

** Genel Kurul İlanı

Tarih : 2018-04-18 00:00:00


Genel Kurul İlanı

         Derneğimizin 2017 yılına ait 6. Olağanüstü Genel Kurul, Mali Genel Kurulun ve Derneğimize bağlı şirketlerimizin 2017 yılı faaliyet dönemini kapsayacak şekilde mali genel kurulları 05.05.2018 tarihinde Saat:10.00’ da, çoğunluk sağlanamazsa 12.05.2018 tarihinde Saat:10.00’ da Anafartalar Mahallesi Soydaşlar Sokak No:9 Ulus- Altındağ / ANKARA adresinde yapılacaktır.

GÜNDEM

1 - Açılış ve Yoklama

2 - Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması

3 - Toplantı Divanın Teşekkülü ve Divana Yetki Verilmesi

4 - SAYDES Emlak Gıda İnş.Turz.Tah.Tic.Ltd.Şti.’ nin 2017 yılı dönemine ilişkin Faaliyet Raporu, Gelir – Gider Tablosu ile Bilançolarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi, oylanması ve ibrası

5 - Kent Ormanı Gıda Turz.Org.Spor.Dan.Tem.San.Tic.Ltd.Şti.’ nin 2017 yılı dönemine ilişkin Faaliyet Raporu, Gelir – Gider Tablosu ile Bilançolarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi, oylanması ve ibrası

6 - Sağlık Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Sağlık Yardımlaşma Dayanışma ve Biriktirme Sandığına ait Faaliyet Raporu, Gelir – Gider Tablosu ile Bilançolarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi, oylanması ve ibrası ile Yönetim Kurulunun ibrası.

7 - Sağlık Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Sağlık Yardımlaşma Dayanışma ve Biriktirme Sandığı, SAYDES Emlak Gıda İnş.Turz.Tah.Tic.Ltd.Şti., Kent Ormanı Gıda Turz.Org.Spor.Dan.Tem.San.Tic.Ltd.Şti.’ nin 2017 yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması, müzakeresi, oylanması ve Denetim Kurulunun İbrası

8 - Yönetim Kurluna verilecek yetkilerin müzakeresi ve tespiti

9 - Derneğimizde SAYDES Emlak Gıda İnş.Turz.Tah.Tic.Ltd.Şti. üzerinde bulunan Ankara İli Sincan İlçesi Temelli – Yenihisar Mevkiinde tapuya tescilli olan

1266 Ada (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. Parseller Toplamı 12.419 M²)

1267 Ada (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. Parseller Toplamı 5.687 M²),

1268 Ada (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. Parseller Toplamı 5.003 M²),

1269 Ada (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. Parseller Toplamı 21.571 M²),

1279 Ada (1.,.2.,.3., 4 .,. 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. Parseller Toplamı 7.451 M²),

1283 Ada (1., 2., 3. ,4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. Parseller Toplamı 8.090 M²)

arsaların Toplam 60.221 M²’ lik proje alanına ait taşınmazların dernek bünyesinde oluşturulan SAYDESKENT Konut Projesi kapsamında teşekkül eden fon kapsamında ödemede bulunmuş olan üyelerimizden toplanan katılım bedelleri ile satın alındığı gözetilerek, bu taşınmazların tamamının SAYDESKENT Konut Projesine katkı payı ödeyen üyelerin kurmuş olduğu S.S SAYDESKENT ANKARA KONUT YAPI KOOPERATİFİNE bilabedel olarak devir edilmesi konusunda genel kuruldan yönetim kuruluna yetki verilmesine, SAYDESKENT Konut Projesine katkı payı ödemesine rağmen S.S SAYDESKENT ANKARA KONUT YAPI KOOPERATİFİNE üye olmamış olanların bu projeden kaynaklı tüm hak ve alacaklarının derneğimiz uhdesinde tutulmasının genel kurul onayına sunulmasına

10 - Dernek üyelerinden alınacak aidat ile Sağlık Yardımlaşma Dayanışma ve Biriktirme Sandığı aidatının belirlenmesi

11 - Dernekten istifa eden üyelerin, sandık kapsamındaki aidatların geri ödemeleri ile ilgili hususun müzakeresi ve karara bağlanması

12 - Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulu üyelerinin tespiti için seçim yapılmasına

13 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.