Sağlık Yardımlaşma Dayanışma ve Biriktirme Sandığı

Haberler

SAYDESKENT ANKARA KONUT YAPI KOOPERATİFİ İstişare Toplantısı Yapıldı

4 Kasım 2017 Tarihinde yapılan toplantımızdan detaylar..


Değerli Katılımcılarımız;

4 KASIM 2017 tarihinde gerçekleştirdiğimiz S.S SAYDESKENT ANKARA KONUT YAPI KOOPERATİFİ İstişare Toplantımıza il içi ve il dışından gelerek iştirak eden tüm katılımcılarımıza,

Ayrıca; toplantımızın amacına uygun bir şekilde sürdürülmesine, sukunetin ve karşılıklı saygının tesis edilmesine katkı sağlayan başta sayın Divana ve katılımcılarımıza göstermiş oldukları hassasiyet ve güven için teşekkür ederiz.

1 - SAYDESKENT Konut Projemiz ile ilgili bugüne kadar gelinen süreçte öngörülen takvimden OHAL ve diğer sebeplerden dolayı geri kalınmasına ilişkin konularda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

2 - SAYDESKENT Konut Projemizin Arsası ile ilgili sunum yapılarak bölgenin durumu hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

3 - SAYDESKENT Konut Projemizin Konut Fonu kapsamından Kooperatifleşme aşamasına gelinememesi ile ilgili aksaklıklara rağmen geç kalınmış olsa da üyeliklerin resmileştirildiği yeni kurulan S.S SAYDESKENT ANKARA KONUT YAPI KOOPERATİFİ hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

4 - SAYDESKENT Konut Projemizin Arsası üzerinde bulunan Sağlık Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak takibi yapılan ipoteklerin imar tadilatı çalışmaları için engel teşkil etmediği vurgulanarak, ipoteklerin arsa üzerinden kaldırılmasına ilişkin öngörülen takvim planı hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

5 - SAYDESKENT Konut Proje alanı için yapılan Arsa Protokolü ve arsa alımına ilişkin ödemeler sunumda paylaşılmıştır. Katılımcılarımızın projeye daire taahhüdü için katılmış oldukları vurgulanarak bu bağlamda arsa almadıkları, arsa fiyatı üzerinden yapılan yorumlar nedeniyle sanki bir arsa satışı yapılmış ve pahalıya alınmış gibi gösterilerek projenin amacını saptıran yanlış algı verilen bilgiler ile düzeltilmiştir. Ayrıca ödemeleri yapılmış fakat Barışkent’ in kendi ipotekleri nedeniyle henüz alınamamış 12.419 M² 1266 Ada No’ lu taşınmazın devrinin en kısa sürede yapılacağı, vadesi geçmiş ödemesi yapılmayan 550.000 TL senet alacaklarının 30.11.2017 tarihine kadar ödenmesinin istenildiği, vadesi gelmemiş 8.830.161 TL senet alacakları da toplantımıza konu olmuş, tarafımıza verilen resmi evrakta paylaşılarak belgelendirilmiştir.

6 - SAYDESKENT Konut Projemizin inşaat aşamasına ulaşması hedefinde öncelikle imar tadilatının yapılması gerektiği ifade edilmiştir. İmar tadilatının ülke gündeminde ve belediye imar aşamasında başkaca aksaklıkların olmadığı öngörülerek en az 6 ile 8 ay sürebileceği, akabinde inşaat ruhsatının en iyi ihtimal ile 1 - 1,5 yıl sürede alınabilineceği konu ile ilgili bilirkişilerin aktardığı detaylara dayanılarak paylaşılmıştır. İmar tadilatı için çalışma başlatacak ve kat karşılığı konut üretecek firmalara bağlantı yapması için temin edilen muhatap firma da arsamızın bulunduğu mevki ve üretilecek konutlar hakkında bilgilendirme yapmıştır.

7 - İstişare toplantımızın Soru & Cevap bölümünde toplantı esnasında aktarılan bilgileri pekiştirmesi ve merak edilen diğer hususlar ile projemizin nihayete ulaşmasında endişeleri bulunan katılımcılarımıza öğrenmek istedikleri konularda ayrıntılı cevaplar verilmiştir.


S O N U Ç

** S.S SAYDESKENT ANKARA KONUT YAPI KOOERATİFİ için 1. Olağan Genel Kurul tarihi katılımcılarımız ile yaptığımız istişare neticesinde 16-23 Aralık 2017 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.

** İmar tadilatı için gerekli adımların atılarak sürecin başlatılmasına karar verilmiştir.

Saygıyla duyurulur.