Sağlık Yardımlaşma Dayanışma ve Biriktirme Sandığı

Haberler

KAMUOYU AÇIKLAMASI..


(SAYDES) Sağlık Yardımlaşma Dayanışma ve Biriktirme Sandığı hakkında sosyal medya ve başkaca iletişim kanalları kullanılarak, kaynağı doğrulanmamış iddialar ile ortaya atılan karalama ve çeşitli ithamlar üzerine Yönetim Kurulu tarafından açıklama yapma lüzumu görülmüştür.

Son zamanlarda geçmişte yapılmaya çalışıldığı şekilde, üyelerimizin birliğini ve dirliğini bozmak, kurumuzun itibarını zedelemek, saha ve teşkilat çalışmalarını indirgemek amaçlı senaryolar yeniden sahneye konulmak istenmektedir.

Kurumumuz ile ilişiği kesilen ve haklarında hukuki süreç başlatılmış bazı eski teşkilat mensupları ve bunların birlikte hareket ettiği tespit edilen eski üyelerimizin asılsız iddialar, suçlamalar ve hakarete varan ithamları kullanarak kurumumuz hedeflerini, yöneticilerini ve teşkilat mensuplarını yıpratmaya, üyelerimizin haklarını, kurumumuza olan güvenlerini ve beklentilerini gasp etmeye yönelik fiil ve halleri kamuoyunu yanıltmak maksadı taşımaktadır.
Bu filleri işleyerek kurumumuzu maddi ve manevi zarara uğratanlara mevzuat hükümlerimizin ilgili maddelerine istinaden gerek görev yaptıkları kurumlarda, gerek ceza ve tazmin yoluyla hakklarında adli makamlara suç duyurusunda bulunularak hukuki süreçler başlatılmıştır.

SAYDES darbe girişimi sonrasında devletimizce ulusal güvenliğin ve huzurun tesis edilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak üzere ilgili makamlara gerekli bilgi ve dokümanlarını göndererek teyakkuz günlerinde ülkemizin ve milletimizin yanında yer almıştır.

Ancak; büyük bir çoğunluğu devlet kurumlarında görev yapan kamu görevlisi üyelerimiz, emekli birikimi yapmak üzere bütçelerinden tasarruf ederek sandığımıza ödedikleri resmi ve kanuni aidatları için sorgulanmak veya itham edilmek endişesi ile sandık normlarının çok üzerinde panik halinde istifa etmiştir. Henüz 7 yaşında olan, ticari ve sosyal yatırımlar ile büyüme gayretinde olan SAYDES doğal olmayan bu yığın istifalardan olumsuz etkilenmiştir.
Emekli ikramiyeleri ve istifa iadelerinin ödendiği emeklilik fonumuzun bütçesi aşıldığından, sürdürülebilirlik ve mevcut üyelerimize olan taahhütlerimiz doğrultusunda mevzuat hükümlerimizin yürürlükte olduğu süreler zaruri olarak sonraki aylara ertelenmiştir.

Anılan gerekçeler ile ödeme süreleri geciken ve kısmi alacakları olan emekli ve istifa eden üyelerimize, kurumumuzca yapılan ek bütçe çalışmaları neticesinde tekrar ödeme yapılmaya başlanacak olup, ayrıca bildirimde bulunulacaktır.

Kurumumuzca yapılmamış gayri resmi bilgilere itibar etmemenizi bildirir, yükselişe geçeceğimiz günleri hep birlikte kutlayabilmeyi temenni ederiz.

Büyük emek ve fedakarlıklar sarf ederek kurumumuzu bugünlere taşıyan eski - yeni tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımıza, güvenleri ile bizi dimdik ayakta tutan eski - yeni tüm üyelerimize ve paydaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyor, ne geçmişte ne de bugün üyelerimizi yalnız bırakmayacağımızı;

“Biz Birlikte Varız” “Biz Sizlerle Varız” diyerek gururla haykırıyoruz.


SAYDES’ e olan umut ve güveniniz için sevgi ve saygıyla minnettarız.

Tüm SAYDES ailesi adına…

Yönetim Kurulu